10:48 26/07/2021

Sẽ chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ?

Hồng Vinh

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư này là các doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử; người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo và các cơ quan, tổ chức.

 

Đăng ký/hủy nhận tin nhắn quảng cáo
- Đăng ký: DK_DNC_S gửi 5656
- Hủy: HUY_DNC_S gửi 5656

Đăng ký/hủy nhận cuộc gọi quảng cáo
- Đăng ký: DK_DNC_V gửi 5656
- Hủy: HUY_DNC_V gửi 5656

Đăng ký/hủy nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo
- Đăng ký: DK DNC gửi 5656
- Hủy: HUY DNC gửi 5656

Thông tư quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Cụ thể, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 01 số thuê bao; Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn có định dạng DKQC và nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn. Đăng ký/hủy vào danh sách không quảng cáo qua tin nhắn SMS (gửi đầu số 5656) hoặc www.khongquangcao.ais.gov.vn hoặc tổng đài hoặc ứng dụng. 

Ngoài ra, tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung: Giới thiệu người quảng cáo đề nghị đăng ký; Hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập; Hướng dẫn từ chối qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập.

Đặc biệt, chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 07 giờ đến 22 giờ và trong vòng 24h kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Hơn nữa, người quảng cáo phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất về đầu số 5656 và đồng bộ dữ liệu đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất về hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo.

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91. Trong đó, bao gồm: Hướng dẫn người sử dụng cách thức đăng ký vào hoặc hủy đăng ký ra khỏi danh sách không quảng cáo; Hướng dẫn thực hiện biện pháp đánh giá tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông và báo cáo thống kê định kỳ; Quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.

Ngoài ra là quy định về danh sách đen địa chỉ IP/tên miền; Quy định đối với các tên định danh không phục vụ mục đích quảng cáo và hướng dẫn hiển thị tên định danh trong tin nhắn USSD (tin nhắn tương tác dịch vụ); Quy định việc thu chi phí duy trì hoạt động tên định danh…

Đồng thời, Thông tư cũng ràng buộc hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông chủ động đối soát số liệu tin nhắn, cuộc gọi, tin nhắn rác, cuộc gọi rác liên mạng và gửi báo cáo cho Cục An toàn thông tin.

Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông của mình trong tháng và gửi kết quả về Cục An toàn thông tin trước ngày 5 của tháng kế tiếp.