09:34 23/06/2008

Sẽ thành lập quỹ bình ổn thị trường chứng khoán

H.Xuân

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ xem xét việc thành lập một quỹ bình ổn thị trường trong thời gian tới

Ngày 20/6, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán  cho biết sẽ xem xét đề xuất của một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư về việc thành lập một quỹ bình ổn thị trường trong thời gian tới.

Theo mô hình của một số nước như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc trên cơ sở vốn góp của Nhà nước và của các thành viên thị trường. Quỹ này sẽ có vai trò hỗ trợ thị trường, đặc biệt cần thiết như trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Cũng theo ông Bằng, tất cả kiến nghị, Ủy ban Chứng khoán đều tiếp thu, hoan nghênh và nghiên cứu trình Chính phủ các đề án với tinh thần hỗ trợ thị trường tốt nhất.

Trong thời gian qua, để tháo gỡ những khó khăn của thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành một số giải pháp thúc đẩy thị trường phát triển.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán như xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung những văn bản hướng dẫn thi hành luật; tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán với việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán; xây dựng thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết; xây dựng đề án giao dịch trái phiếu chính phủ; chỉnh sửa những quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngành chứng khoán để trình Bộ Tài chính...