23:14 04/11/2020

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng

Hà Anh

Phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 217.249 hợp đồng vào ngày 29/10/2020, giảm 3,5% so với mức cao nhất trong tháng 9/2020

Biểu đồ  tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 - Nguồn: HNX.
Biểu đồ tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh tháng 10/2020 với khối lượng giao dịch đạt 126.728 hợp đồng/phiên, giảm 6,4%.

Cụ thể: về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 10/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 126.728 hợp đồng, giảm 6,4% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 217.249 hợp đồng vào ngày 29/10/2020, giảm 3,5% so với mức cao nhất trong tháng 9/2020.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 13,06% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, OI đạt 39.191 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 10 đạt 39.838 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 28/10/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 10/2020 không có hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/10/2020 là 0 hợp đồng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 85,56% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 13,45% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 1,93%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm tỉ trọng 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 154.116 tài khoản, tăng 5,71% so với tháng trước.