16:29 11/07/2022

Sơn La lập 2 đồ án quy hoạch

Thanh Xuân

UBND tỉnh Sơn La vừa cho phép lập 02 đồ án quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đồ án thứ nhất là quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khu vực lập quy hoạch diện tích khoảng 880 ha. Quy mô dân số 22.500 người. Địa điểm lập quy hoạch thuộc thị trấn Mộc Châu. Thời gian thực hiện: năm 2022-2023.

Đồ án thứ hai là quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khu vực lập quy hoạch diện tích khoảng 620 ha. Quy mô dân số 22.500 người. Địa điểm lập quy hoạch thuộc thị trấn nông trường Mộc Châu. Thời gian thực hiện: năm 2022-2023. 

Mục tiêu lập đồ án quy hoạch phân khu số 01, 02 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Đồng thời, làm căn cứ quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Để thực hiện, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Mộc Châu tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định hiện hành; Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn để đảm bảo công tác triển khai lập quy hoạch theo đúng quy định.