11:14 18/06/2010

Tách thửa đất có thể không phải xin phép

Bảo Anh

Cá nhân, tổ chức có thể không phải xin phép khi chuyển nhượng quyền sử dụng của một phần thửa đất

Đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng vừa đề xuất cho phép người dân không phải làm đơn xin tách thửa khi chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý nằm trong số những đề xuất bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai như cấp đổi giấy chứng nhận đất, đăng ký biến động về đất và tài sản gắn liền với đất, đăng ký chuyển nhượng, thừa kế tặng và cho quyền sử dụng đất… mà tổ công tác vừa gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài nội dung trên, tổ công tác cũng đề nghị giảm thời gian giải quyết một số thủ tục xuống không quá 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ như: thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở…

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 10 ngày. Trường hợp phải cấp đổi giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính cũng được tăng thêm không quá 5 ngày.

Bên cạnh đó, tổ công tác chuyên trách cũng yêu cầu cần phải bổ sung quy định về thời gian giải quyết đối với trường hợp bên chia tách, sáp nhập chưa có một trong các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cùng đó, để giảm bớt các thủ tục chồng chéo, trùng lắp, nhiều thành phần hồ sơ phải xác nhận, chứng minh nhiều nơi đã gây khó dễ cho người dân khi làm thủ tục, tổ công tác cũng đề xuất phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì đối tượng thực hiện sẽ được lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau: bản sao có chứng thực (khi nhận giấy chứng nhận mang bản chính để nộp); bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (khi nhận giấy chứng nhận mang bản chính để nộp); bản chính.

Cũng theo tổ công tác, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định thành phần hồ sơ phải có giấy tờ xác nhận của công an cấp xã nơi mất giấy là không cần thiết.

Vì việc xác nhận của công an cấp xã chỉ đáp ứng về mặt hình thức mà không thỏa mãn về nội dung (đối tượng có mất hay không mất giấy tờ, mất giấy tờ trong hoàn cảnh nào, ở đâu…). Việc quy định này sẽ gây khó khăn cho cơ quan công an trong việc xác nhận nội dung trình bày.