23:50 30/03/2012

Tăng cường phòng, chống cháy nổ ôtô, xe máy

An Nhi

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường các công tác phòng, chống cháy nổ xe cơ giới

Đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân đối với phần lớn các vụ cháy nổ ôtô, xe máy xảy ra trong thời gian qua.
Đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân đối với phần lớn các vụ cháy nổ ôtô, xe máy xảy ra trong thời gian qua.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường các công tác phòng, chống cháy nổ xe cơ giới.

Theo nội dung thông báo do Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý ký ngày 29/3, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân đối với phần lớn các vụ cháy nổ ôtô, xe máy xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, các bộ cần sớm làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương và Giao thông Vận tải tổ chức họp báo thông báo kết quả kiểm tra các vụ cháy nổ xe cơ giới, phân tích nguyên nhân, những việc đã làm để có thể đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng, chống.

Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ tăng cường công tác đăng kiểm xe cơ giới; kiểm tra chất lượng an toàn tại các cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy; tăng cường quản lý các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, xe máy; quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng và quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi có sự cố cháy nổ liên quan đến lỗi kỹ thuật của phương tiện.

Đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an và các cơ quan liên quan rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phòng, chống cháy nổ phương tiện.

Trong quá trình điều tra các vụ cháy nổ đã xảy ra, một trong những nguyên nhân được đề cập đến là chất lượng nhiên liệu. Vì vậy, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường các biện pháp quản lý xăng dầu từ hệ thống tổng đại lý cho đến các đại lý bán lẻ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng pha chế phụ gia, tạp chất trái quy định. Phối hợp với các bộ liên quan kiểm tra chất lượng xăng, dầu, tỷ lệ pha nhiên liệu theo quy định.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ tiếp tục đánh giá, phân tích nguyên nhân các trường hợp cháy nổ xe cơ giới, khuyến cáo phòng chống cháy nổ đến các tầng lớp nhân dân.