14:09 17/10/2013

Tập đoàn Hoa Sen vượt 45% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Riêng tháng 9, HSG lãi 8,6 tỷ đồng, luỹ kế 12 tháng đạt 580 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch 400 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) thông báo ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 9 và luỹ kế 12 tháng niên độ tài chính 2012-2013.

Theo đó, riêng tháng 9, tập đoàn Hoa Sen đạt 56.732 tấn; sản lượng thành phẩm xuất khẩu đạt 26.262 tấn; luỹ kế 12 tháng, sản lượng thành phẩm đạt 601.671 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 278.504 tấn, chiếm 46% tổng sản lượng.

So với kế hoạch cả niên độ, sản lượng thành phẩm vượt 11% còn riêng mảng xuất khẩu vượt 22%.

Doanh thu thuần riêng tháng 9 đạt 1.075 tỷ đồng, luỹ kế 12 tháng thuộc niên độ đạt 11.752 tỷ đồng và vượt 7% kế hoạch cả niên độ. Lợi nhuận sau thuế riêng tháng 9 đạt 8,6 tỷ đồng, luỹ kế 12 tháng đạt 580 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch 400 tỷ đồng cả niên độ.

Trước đó, Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin thành lập ba chi nhánh tại Mộc Châu tỉnh Sơn La, tại Dầu Tiếng - Bình Dương, tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng và giải thể chi nhánh tại Đức Trọng - Lâm Đồng.