15:48 10/07/2018

Tập đoàn Yeah1 có thêm cổ đông lớn từ Australia

Hà Anh

Ngày 29/6, Macquarie Bank Limited đã mua vào 1.572.000 cổ phiếu của Tập đoàn Yeah1, qua đó, chính thức trở thành cổ đông lớn của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu 5,74%

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Macquarie Bank Limited báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).

Theo đó, ngày 29/6/2018, Macquarie Bank Limited đã mua vào 1.572.000 cổ phiếu của Tập đoàn Yeah1, qua đó, chính thức trở thành cổ đông lớn của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu 5,74%.

Theo cơ cấu cổ đông của công ty được lập ngày 24/5/2018, cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty gồm: Ancla Asset Limited nắm giữ hơn 3,4 triệu cổ phiếu, chiếm 12,49% vốn; DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd nắm giữ hơn 1,95 triệu cổ phiếu, chiếm 7,14%; cùng 2 cá nhân là Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống với 7,4 triệu cổ phiếu, chiếm 27,11% và ông/bà Hồ Ngọc Tấn (Bình Dương) nắm giữ 3,910 triệu cổ phiếu, chiếm 14,28%.

Macquarie Bank là ngân hàng thuộc Macquarie Group - đến từ Australia. Ngoài ra, Macquarie Bank hiện đang là cổ đông lớn của Tập đoàn FPT (mã FPT) với tỷ lệ sở hữu tính đến ngày 1/3/2018 là 4,56%.

Tính đến hết quý 1/2018, doanh thu thuần hợp nhất của YEG đạt trên 330 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 50 tỷ đồng, tăng 10 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt trên 39 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. EPS đạt 1.565 đồng/cổ phiếu.