10:58 30/07/2019

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Diệu Hương

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý những vấn đề luôn cần tập trung và tăng cường thực hiện như chống xuống cấp đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, đào tạo nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 29/7 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ Xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung xây dựng và trình Chính phủ dự án Luật Thư viện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; lập đề nghị xây dựng dự án Luật Điện ảnh; tham mưu trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; đang soạn thảo 02 Nghị định của Chính phủ, 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng 14 Thông tư; ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư.

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính đến ngày 30/6/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 186 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 114 nhiệm vụ, đang thực hiện 72 nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, bám sát nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục hoàn thiện. Nhiều di tích tiếp tục được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch. Đã ban hành Quyết định xếp hạng 30 di tích quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 15 địa điểm.

Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm, đẩy mạnh. Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" cho 62 cá nhân và "Nghệ nhân ưu tú" cho 561 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" cho 04 cá nhân và "Nghệ nhân ưu tú" cho 09 cá nhân. Thêm 17 di sản được đưa vào Danh mục danh sách văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước và đạt được những kết quả rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực mà Bộ quản lý. Bộ trưởng khẳng định, từ lĩnh vực di sản, văn hóa cơ sở, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh triển lãm, bản quyền, đào tạo, thư viện, thể thao, du lịch... đều cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng qua.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những khó khăn cần giải pháp tháo gỡ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Bộ trưởng lưu ý những vấn đề luôn cần tập trung và tăng cường thực hiện như chống xuống cấp đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, đào tạo nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ...

Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực "nóng" như nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, lễ hội..., Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý cần luôn luôn nhạy bén, nắm bắt và dự báo tình hình để kịp thời có giải pháp xử lý "nóng", đảm bảo hiệu quả và tránh khủng hoảng.

Trong 6 tháng cuối năm, với những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra theo từng đơn vị, Cục, vụ, Tổng cục... Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.