09:07 11/05/2021

TCH muốn bán hết cổ phiếu quỹ và tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên 56,45%

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE)...

Trên BCTC hợp nhất quý 1/2021, số cổ phiếu quỹ của TCH đang được ghi nhận có giá trị gần 220 tỷ đồng.
Trên BCTC hợp nhất quý 1/2021, số cổ phiếu quỹ của TCH đang được ghi nhận có giá trị gần 220 tỷ đồng.

Theo đó, TCH thông báo đăng ký bán hết 9.722.450 cổ phiếu quỹ đang sở hữu, nhằm tăng cường dòng tiền công ty nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2021.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ 19/5 đến 17/6/2021.

Trên BCTC hợp nhất quý 1/2021, số cổ phiếu quỹ của TCH đang được ghi nhận có giá trị gần 220 tỷ đồng.

Còn trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 26.400 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 15/1/2021) và xuống còn 20.450 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 1/2) và đến ngày 9/4 thì phục hồi lên mốc 26.400 đồng/cổ phiếu và hiện nay thì cổ phiếu này giảm còn 21.850 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 10/5). Tạm tính mức giá này, TCH có thể thu về khoảng hơn 212,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE).

Cụ thể, TCH dự kiến mua thêm 14,8 triệu cổ phiếu HHS để nâng sở hữu từ 45,67% lên 51,06% vốn điều lệ, tương ứng 140.289.334 cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu của TCH và người có liên quan, sau giao dịch dự kiến là 155.089.334 cổ phiếu, chiếm 56,45% vốn điều lệ.

TCH cho biết phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, không phải thực hiện chào mua công khai do ĐHĐCĐ năm 2021 của HHS thông qua việc TCH mua tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai.

Theo báo cáo thường niên 2020, doanh thu bán hàng năm 2020 của HHS đạt 605,4 tỷ đồng, tăng 2,56% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 286,3 tỷ, tăng 46,67% so với cùng kỳ. HHS cho biết doanh thu chủ yếu của công ty đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản và xe tải.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của HHS đạt 3.946 tỷ đồng, tăng 8,79% so với cùng kỳ và vốn điều lệ đạt 2.747 tỷ đồng.