10:23 28/02/2022

Tết Nguyên đán kéo dài, doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh

Anh Nhi -

Hoạt động khởi sự kinh doanh trong tháng 2/2022, theo Tổng cục Thống kê, diễn ra khá trầm lắng so với tháng trước…

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong tháng 2/2022, cả nước có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72,6 nghìn lao động.

Như vậy, so với tháng trước, tháng này đã giảm 44% về số doanh nghiệp, giảm 55,7% về vốn đăng ký và giảm 5,8% về số lao động. Nhưng so với cùng kỳ năm trước, chỉ giảm 9,4% về số doanh nghiệp, giảm 52,6% về số vốn đăng ký nhưng tăng 27,4% về số lao động.

Với số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như trên, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 20,9% so với tháng trước và giảm 47,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù các chỉ số doanh nghiệp trong tháng 2/2022 trầm lắng so với tháng trước, song theo Tổng cục Thống kê, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhiều doanh nghiệp có tâm lý chờ đợi “khởi sự” sang đầu năm. Tuy vậy, sự sụt giảm này đã khiến đà tăng trong tháng 1/2022 bị kéo lùi.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 20,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 277,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149,7 nghìn lao động, tăng 11,9% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 13,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2022 cũng giảm 25,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 173,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 2.332 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2022 là 451,2 nghìn tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tết Nguyên đán kéo dài, doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh - Ảnh 1

Nhờ đó, trong 2 tháng đầu năm, đã có 22,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 42,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 21,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 32,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước; 8,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,3%; gần 3,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9,4%, trong đó có 2,8 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 12,8%; 49 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 32,4%. Bình quân một tháng có 22,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.