16:06 19/05/2010

Thắc mắc với ngành tài nguyên: Gần 80% là về đất đai

Từ Nguyên

Trong số hơn 700 câu hỏi được người dân gửi đến, có hơn 520 câu thuộc lĩnh vực đất đai

Quang cảnh buổi họp báo chiều 17/5.
Quang cảnh buổi họp báo chiều 17/5.
Trong số hơn 700 câu hỏi được người dân gửi đến, có hơn 520 câu thuộc lĩnh vực đất đai, chỉ có 95 câu hỏi về môi trường, 19 câu về đo đạc bản đồ, còn lại thuộc các lĩnh vực khác.

Thống kê trên được Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố tại buổi họp báo công bố kết quả giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp về chính sách đất đai và môi trường, được Bộ này tổ chức ngày 17/5.

Trong số hơn 700 câu hỏi trên của người dân, Bộ chỉ trả lời được 75 câu, số còn lại do các sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trả lời. Các địa phương có người dân tham gia hỏi và thắc mắc nhiều nhất thuộc về Hà Nội, Tp.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, số câu hỏi còn lại chưa trả lời được, Bộ này sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị chức năng trực thuộc cùng các sở tài nguyên và môi trường trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tính từ tháng 12/2005 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp tổ chức 10 cuộc giao lưu trực tuyến, với hơn 10.000 câu hỏi được gửi đến từ người dân.