17:15 27/05/2021

Thái Nguyên kiểm soát chặt người ra, vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ: kể từ 00 giờ 00 ngày 27/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công nhân lao động các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác dừng việc di chuyển ra, vào tỉnh Thái Nguyên.

Ngược lại, người lao động của tỉnh Thái Nguyên đang làm việc tại các địa phương nêu trên ngừng di chuyển về tỉnh, ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng khuyến khích chuyên gia, người quản lý làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang cư trú ở các địa phương khác (kể cả các địa phương không có dịch) thì nghỉ lại tại Thái Nguyên cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh có chỉ đạo mới.

Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, người quản lý không thể ở lại tỉnh và hằng ngày ra, vào tỉnh Thái Nguyên thì phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (03 ngày một lần).

Đối với trường hợp hằng ngày không ra vào tỉnh thì khi đi vào tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

Đối với người lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu… cho các doanh nghiệp: yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

Chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và để xảy ra tình trạng công nhân, người lao động thuộc các đối tượng nêu trên vẫn di chuyển ra, vào tỉnh Thái Nguyên.

Đối với người hiện đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác hạn chế vào và nghỉ lại tại tỉnh Thái Nguyên.

Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

Đối với người của tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu hạn chế đi tới các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố và các khu vực nêu trên thì khi quay trở về tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên, đồng thời phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định trên. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật…