10:51 08/12/2019

Tháng 11, VSD cấp mã giao dịch cho 305 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 11/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 305 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 36 tổ chức và 269 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.762 mã – trong đó, có 4.523 tổ chức và 28.239 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.762 mã – trong đó, có 4.523 tổ chức và 28.239 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2019.

Theo đó, trong tháng 11/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 305 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 36 tổ chức và 269 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 13 tổ chức và 19 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 03 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 02 tổ chức và 01 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.762 mã – trong đó, có 4.523 tổ chức và 28.239 cá nhân.