21:28 06/01/2020

Tháng 12/2019, VSD cấp mã gia dịch cho 325 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 12/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 32 tổ chức và 293 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 33.085 mã – trong đó, có 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 33.085 mã – trong đó, có 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2019, quý 4 và cả năm 2019.

Theo đó, trong tháng 12/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 32 tổ chức và 293 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 41 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 12 tổ chức và 29 cá nhân; Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Trong quý 4/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 995 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 118 tổ chức và 877 cá nhân; Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 08 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 06 tổ chức và 02 cá nhân.

Tính đến ngày 31/12/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 4.123 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 492 tổ chức và 3.631 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 42 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 28 tổ chức và 14 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 33.085 mã – trong đó, có 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.