13:45 20/05/2021

Tháng 4/2021, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 100,7% cùng kỳ

Hà Anh -

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố báo cáo tháng kinh doanh tháng 4/2021...

Luỹ kế 4 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,2% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.
Luỹ kế 4 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,2% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Theo đó, trong tháng 4, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.851 tỷ - tăng 268,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ tăng 183,1% so với cùng kỳ năm trước - cùng kỳ thời điểm đỉnh dịch covid tại Việt Nam.

Lũy kế quý 4 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.033 tỷ đồng, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 598 tỷ đồng, tăng 95,3% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu từ tăng trưởng của doanh thu bán lẻ và doanh thu vàng miếng.

Cụ thể, doanh thu kênh lẻ đóng góp 61,5%, qua đó nâng doanh thu lũy kế kênh lẻ tăng 60,1% so với 4/2020. Con số này cho thấy hiệu quả từ các chương trình được xây dựng riêng biệt cho từng nhóm khách hàng nhằm gia tăng trải nghiệm, đặc biệt là chuỗi chương trình nhân dịp sinh nhật 33 năm của PNJ.

Bên cạnh đó, doanh thu kênh sỉ dánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ và tăng gần 383% so với cùng kỳ, đóng góp hơn 17% vào cơ cấu doanh thu so với con số 13,3% của tháng 4/2020.

Đặc biệt, doanh thu vàng miếng tháng 4 tăng 100,7% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 4 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,2% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Đồng thời, hoạt động tái cấu trúc nhằm tối ưu hóa hàng tồn kho, tiết giảm chi phí sản xuất góp phần quan trọng đưa biên lãi gộp tháng 4 tăng 5,8% so với cùng kỳ, đạt 18,3%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng 4 tăng 95,4% so với cùng kỳ 2020 và luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần của công ty đạt 9,8% cải thiện so với mức 11,1% cùng kỳ.

PNJ cũng cho biết, hướng tới hoạt động tối ưu hoá doanh thu trên mỗi cửa hàng, trong tháng 4, PNJ đã mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ và 1 cửa hàng CAO theo mô hình shop in shop.

Tính đến cuối tháng 4, mạng lưới bán lẻ của PNJ có 340 cửa hàng, bao gồm: 306 cửa hàng PNJ Gold, 27 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO, 3 cửa hàng PNJ Art, 1 cửa hàng Style và 69 PNJ Watch theo mô hình S-i-S.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu PNJ đứng tại mốc tham chiếu 93.500 đồng/cổ phiếu.