10:10 09/04/2009

Tháng 6 sẽ mở thị trường UPCoM?

Lan Hương

Giám đốc HASTC cho biết thời gian có thể mở thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết là tháng 6/2009

Việc khởi động thị trường UPCoM với mục tiêu nhằm góp phần thu hẹp thị trường tự do và mở rộng phạm vi thị trường có quản lý của Nhà nước.
Việc khởi động thị trường UPCoM với mục tiêu nhằm góp phần thu hẹp thị trường tự do và mở rộng phạm vi thị trường có quản lý của Nhà nước.
Theo ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), dự kiến thời gian có thể mở thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) là tháng 6/2009.

Ông Dũng cho biết, dự thảo cuối cùng sửa đổi Quyết định 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán, đã được trình lên Chính phủ và hy vọng rằng Quyết định này sẽ được ký thông qua vào tuần này hoặc đầu tuần sau.

“Theo quy định mới của thời gian hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật thì không được thấp hơn 45 ngày kể từ ngày ký nên chúng tôi rất hy vọng hiệu lực của Quyết định mới này sẽ vào đầu tháng 6/2009. Nếu tiến độ cho phép sẽ đưa thị trường này vào vận hành cuối hoặc giữa tháng 6 năm nay”, ông Dũng nói.

Việc khởi động thị trường UPCoM với mục tiêu nhằm góp phần thu hẹp thị trường tự do và mở rộng phạm vi thị trường có quản lý của Nhà nước.

HASTC cũng lên kế hoạch sau khi đưa thị trường vào vận hành một thời gian, sẽ nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền cho áp dụng cơ chế giao dịch qua nhà tạo lập thị trường để tăng tính thanh khoản và từng bước hoàn thiện mô hình giao dịch OTC hiện đại.  

Hiện nay, HASTC đã chuẩn bị được các điều kiện cơ bản để mở thị trường (UPCoM) như: cơ sở pháp lý, hệ thống phần mềm, thành viên, hàng hóa.

Trong tháng 5 này, HASTC sẽ có buổi làm việc trực tiếp với các công ty chứng khoán và doanh nghiệp để nhanh chóng tạo hàng hóa cho thị trường UPCoM.

Khảo sát sơ bộ của HASTC cho thấy, có khoảng 20 doanh nghiệp quan tâm và hứa tham gia thị trường này.