14:52 09/10/2022

Tháng 9, VN30 giảm gần 150 điểm, giao dịch phái sinh bật tăng mạnh, số tài khoản đạt hơn 1,1 triệu

Kiều Trang

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 9/2022 đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng 8, và vượt qua mức giao dịch của tháng 7...

Nguồn: HNX.
Nguồn: HNX.

Chỉ số VN30 giảm 11,48% so với tháng 8/2022, tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2022, chỉ số VN30 dừng tại mức 1.152,01 điểm.

Về giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30, khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng VN30 đạt 253.723 hợp đồng/phiên, tăng 29,47% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 31.143 tỷ đồng, tăng 24,5% so với tháng trước.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 28/9/2022 có khối lượng giao dịch lớn nhất trong tháng, đạt 351.080 hợp đồng.

Như vậy, tính trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng giao dịch đạt 39.620.541 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 5.270 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 9 tháng đầu năm đạt 215.329 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 28,64 nghìn tỷ đồng/phiên, lần lượt tăng 14% và 9,62% về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch so với bình quân năm 2021.

Trong tháng 9/2022, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng 8/2022, chiếm 1,66% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tháng 9, VN30 giảm gần 150 điểm, giao dịch phái sinh bật tăng mạnh, số tài khoản đạt hơn 1,1 triệu  - Ảnh 1

Khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai VN30 tăng 17,13% so với tháng trước, đạt 49.476 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2022. Trong đó, phiên giao dịch ngày 27/9/2022 có OI cao nhất tháng đạt 57.325 hợp đồng.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm có tổng khối lượng giao dịch 10.330 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo danh nghĩa 10.988 tỷ đồng, hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch. Khối lượng OI hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9/2022 là 0 hợp đồng.

Các giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ trong tháng 9 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.101.704 tài khoản, tăng 1,88% so với tháng trước.