20:53 07/10/2018

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Đào Vũ

Mặc dù giao dịch trên thị trường giảm, tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tháng 9 vẫn tiếp tục tăng

Cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 46.556 tài khoản.
Cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 46.556 tài khoản.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% so với tháng trước, khối lượng giao dịch đạt 1.557.281 hợp đồng.

Trước đó, thanh khoản thị trường phái sinh trong tháng 8 cũng giảm 35,67% so với tháng 7. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp, thanh khoản thị trường này sụt giảm.

Bên cạnh đó, khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 4,6% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28/9/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 14.615 hợp đồng so với 15.320 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 8.

Tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 9,6% so với tháng trước, đạt 46.556 tài khoản.

Trong tháng, có một mã sản phẩm là VN30F1808 đáo hạn ngày 18/9 và mã VN30F1811 đã được niêm yết bổ sung. Hiện có 4 mã hợp đồng đang được giao dịch là VN30F1810, VN30F1811, VN30F1812 và VN30F1903.

HNX cho hay, hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (99%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,55% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 8, chiếm 0,32% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Được biết, vừa qua Sở đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Chứng khoán ACB. Như vậy đến cuối tháng 9, đã có 11 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.