16:40 19/11/2022

Thành lập Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đỗ Như -

Sự ra đời của Trường Đại học Luật cũng góp phần định hướng và khuyến khích phát triển Đại học nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp luật.

Giám đốc Đại học Quốc gia Lê Quân đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật. Ảnh: VNU.
Giám đốc Đại học Quốc gia Lê Quân đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật. Ảnh: VNU.

Ngày 18/11/2022, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật, ĐHQGHN. Đây trường đại học thành viên thứ 9 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật, thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự ra đời của Trường Đại học Luật cũng góp phần định hướng và khuyến khích phát triển Đại học nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp luật trong điều kiện hiện nay của Việt Nam; giúp phát huy thế mạnh, tiềm năng của một cơ sở đào tạo và nghiên cứu luật uy tín hàng đầu của đất nước.

Giám đốc Đại học Quốc gia Lê Quân đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật; hai Phó Hiệu trưởng nhà trường là ông Trịnh Tiến Việt và ông Nguyễn Trọng Điệp.

Tiền thân là khoa Pháp lý (ĐH Tổng Hợp Hà Nội) năm 1976, rồi trở thành Khoa Luật (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN), đến nay trở thành Trường ĐH Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là sự khẳng định chất lượng thực sự của lĩnh vực đào tạo Luật.

Các chương trình đào tạo cử nhân gồm ngành Luật học, Luật Kinh doanh, Luật Thương mại Quốc tế (từ năm 2019).

Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được triển khai từ năm 2018.

Ngoài ra, Trường Đại học Luật còn có chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Trường Đại học giáo dục và Trường Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo thạc sĩ:

Thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Luật dân sự và Tố tụng Dân sự; Luật hình sự và Tố tụng Hình sự; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế; Pháp luật về Quyền con người

Luật Biển và Quản lý biển; Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

Thạc sĩ định hướng ứng dụng: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Luật dân sự và Tố tụng Dân sự; Luật hình sự và Tố tụng Hình sự; Luật Kinh tế.

Thạc sĩ liên kết quốc tế:

Luật hợp tác Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo tiến sĩ: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự; Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế; Chương trình đào tạo cử nhân văn bằng 2; Chương trình đào tạo văn bằng kép.