18:14 17/07/2013

Thanh tra Chính phủ: Gần một nửa số đơn tố cáo có nội dung sai

Ngô Trang

Tình hình khiếu nại, tố cáo tăng cả về lượng đơn thư và số lượt đoàn đông người

Tính đến hết tháng 6/2013, số lượng đơn thư khiếu kiện tăng khoảng 6,9% 
và số lượt đoàn đông người tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2012.
Tính đến hết tháng 6/2013, số lượng đơn thư khiếu kiện tăng khoảng 6,9% và số lượt đoàn đông người tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2012.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình khiếu nại, tố cáo tăng cả về lượng đơn thư và số lượt đoàn đông người. Thông tin trên được Thanh tra Chính phủ đưa ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, do cơ quan này tổ chức ngày 16/7.

Theo đó, tính đến hết tháng 6/2013, số lượng đơn thư khiếu kiện tăng khoảng 6,9% và số lượt đoàn đông người tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Nội dung khiếu nại chủ yếu vẫn thuộc lĩnh vực đất đai, cụ thể là khiếu nại việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; đòi lại đất cũ chiếm tỉ lệ xấp xỉ 70%.

Còn lại là các vụ việc khiếu nại về nhà ở, chính sách người có công, bảo hiểm xã hội, thi hành án dân sự...

Cũng theo thanh tra Chính phủ, nội dung tố cáo trong 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 85 - 90%, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội...  

Bên cạnh đó, một số vụ khiếu kiện người dân có thái độ bức xúc và gay gắt, nhiều lần tập trung đông người, vượt cấp lên Trung ương, tập trung chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án khu đô thị, thương mại, du lịch, khu công nghiệp, đường giao thông, công trình thủy lợi,…

Theo Thanh tra Chính phủ, trong các đơn thư khiếu nại có tới 60,7% trường hợp khiếu nại sai và 49,4% tố cáo sai; cá biệt có một số đối tượng xúi giục, kích động, lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết đông người có những hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Qua phân tích kết quả giải quyết 13.421 đơn khiếu nại, Thanh tra Chính phủ cho biết, có 2.311 đơn khiếu nại đúng, chiếm 17,2%; 8.150 đơn khiếu nại sai, chiếm 60,7%; 2.960 đơn khiếu nại có đúng có sai, chiếm 22,1%.

Đối với tố cáo, phân tích kết quả giải quyết 3.339 đơn cho thấy, có 418 đơn tố cáo đúng, chiếm 12,5%; 1.648 đơn tố cáo sai, chiếm 49,4%; 1.273 đơn tố cáo có đúng có sai, chiếm 38,1%.