23:26 31/05/2019

Thao túng cổ phiếu, nguyên Chủ tịch PIV bị phạt 600 triệu đồng

Hà Anh

Bà Hoàng Thị Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần PIV (mã PIV-UpCoM) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PIV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PIV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định vè việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hoàng Thị Hoài - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PIV (mã PIV-UpCoM).

Cụ thể: Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả xác minh của Cơ quan công an cho thấy bà Hoàng Thị Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PIV (mã PIV-UpCoM) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu PIV của bà Hoàng Thị Hoài gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 181C - Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (nay quy định tại Điều 211 - Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/06/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Hoài với số tiền phạt là 600 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Hoàng Thị Hoài.

Trước đó, PIV nhận được quyết định truy thu và tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 334 triệu đồng tiền thuế trong thời kỳ thanh tra năm 2016-2017. Đồng thời, Cục thuế Hà nội đã áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định.

Được biết, 17.324.942 cổ phiếu PIV sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 30/8/2018 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 29/8/2018, do tổ chức kiểm toán đã từ chối cho ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2017 của PIV được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C ký ngày 28/6/2018, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Vào ngày 7/9/2018, cổ phiếu PIV chính thức giao dịch trên UpCom với giá 900 đồng/cổ phiếu và cũng trong ngày này cổ phiếu PIV bị hạn chế giao dịch trên UpCoM do công ty này bị hủy bỏ niêm yết và chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hủy niêm yết. Hiện, giá cổ phiếu này chỉ còn 792 đồng/cổ phiếu.