18:05 07/02/2022

Thao túng thị trường, hai cá nhân bị phạt 600 triệu đồng

Hà Anh -

Hai cá nhân gồm: Dương Thanh Xuân và Nguyễn Thành Nam cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu TTB của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ...

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 28/01/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC và số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Xuân (Thái Nguyên) và ông Nguyễn Thành Nam (Bắc Giang).

Cụ thể, SSC xử phạt đối với ông Dương Thanh Xuân Phạt với số tiền là 600 triệu đồng và ông Nguyễn Thành Nam là 600 trăm triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo đó, ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB-HOSE).

Cũng theo SSC, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hành vi của ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 211 – Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của 2 cá nhân này.

Được biết, trước đó, HOSE đã có quyết định nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ là do công ty này liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, điểm l Khoản 1 Điều 9 và điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thuộc trường hợp bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.