11:42 30/01/2022

Xử phạt hai cá nhân 1,2 tỷ đồng vì thao túng giá cổ phiếu TTB

Thuỷ Tiên -

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa tiến hành xử phạt 2 cá nhân đã dùng 102 tài khoản để tạo cung cầu giả thao túng giá cổ phiếu TTB của Tập đoàn Tiến Bộ...

Tuy nhiên, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hành vi của ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 28/1/2022, Uỷ ban Chứng khoán ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam.

Theo quyết định xử phạt, ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam bị phạt tiền 600 triệu đồng mỗi người. Về hành vi cụ thể, ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu TTB của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hành vi của ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 211 – Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của 2 cá nhân này.

Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán cũng ra quyết định xử phạt đối với Chứng khoán APEC và Chứng khoán Trí Việt với các hành vi cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán nhưng chưa báo cáo và bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ.

Trong đó, Chứng khoán APEC bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số ngày giao dịch trong năm 2021, công ty giải ngân cho vay đối với cổ phiếu của chính công ty phát hành (APS). Năm 2020, Chứng khoán APEC cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (IDJ).

Cùng với quyết định này, công ty chứng khoán cũng bị phạt tiền 40 triệu đồng do không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.

Đồng thời, Chứng khoán APEC cũng bị xử phạt 250 triệu đồng vì hành vi cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng chưa báo cáo và chưa được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận. Công ty cũng nhận hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong thời hạn 2 tháng.

Còn Công ty Chứng khoán Trí Việt cũng bị Uỷ ban Chứng khoán xử phạt với các vi phạm tương tự. Cụ thể, Chứng khoán Trí Việt bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, đồng thời cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo Ủy ban.

Với những lỗi vi phạm trên, Chứng khoán Trí Việt bị phạt tổng cộng 310 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng nhận hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 2 tháng.