09:35 28/07/2009

Thêm 27 công ty trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 2

N.Anh

Thêm 27 công ty niêm yết cổ phiếu trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV (mã TC6-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 950,66 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,85 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV (mã TC6-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 950,66 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,85 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Thêm 27 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 14,52 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 30,27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,19 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2,34 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.738 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải sông Đà (mã SDP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 74,64 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 139,88 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2,947 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 178,28 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 302,52 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,62 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5,277 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2.639 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 1.311 đồng.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 38,67 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 75,76 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,2 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 911 đồng, EPS quý 2 đạt 741 đồng.

* Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã VGS-HNX) công bố báo cái tài chính hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 259,4 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 439,76 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 8,73 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 12,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 967 đồng.

* Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 113,33 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 185,64 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,29 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5,11 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.307 đồng, EPS quý 2 đạt 841 đồng.

* Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 30,97 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 76,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,84 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3.933 đồng, EPS quý 2 đạt 6.776 đồng.

* Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (mã LTC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 15,75 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 23,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 821,36 triệu đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 922,92 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 257 đồng.

* Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 17,08 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 28,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,55 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5,48 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 5.452,64 đồng. EPS quý 2 đạt 3.532,38 đồng.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (mã MMC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 5,11 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 9,24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 676,42 triệu đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 1,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.103,16 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 121,94 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 160,09 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,71 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3,98 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 0,266 đồng. EPS quý 2 đạt 0,181 đồng

* Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 79,9 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 150,88 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,2 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 599,6 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 17,89 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 32,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,14 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 0,184 đồng. EPS quý 2 đạt 0,112 đồng.

* Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu (mã GHA-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 22,02 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 45,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,85 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3,38 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2.624 đồng. EPS quý 2 đạt 1.437 đồng.

* Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - TKV (mã TC6-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 564,62 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 950,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,21 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11,85 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.318 đồng. EPS quý 2 đạt 135 đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 28,11 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 45,07 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,39 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.671 đồng. EPS quý 2 đạt 813 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 14,42 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 17,35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 471,8 triệu đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 530,5 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt gần 72 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 135,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 11,7 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 21,22 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 4.459 đồng. EPS quý 2 đạt 2.457 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 70,46 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 110,88 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,2 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4,95 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 354,23 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 625,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 8,55 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 15,38 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.025,7 đồng. EPS quý 2 đạt 570,19 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 22,9 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,44 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2,82 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 508,68 đồng. EPS quý 2 đạt 260,76 đồng.

* Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 20,12 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 33,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,81 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4,24 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2.811 đồng. EPS quý 2 đạt 1.866 đồng.

* Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 38,61 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 77,06 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,87 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3,14 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 223,47 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 311,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 34,09 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 24,06 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 4.628 đồng. EPS quý 2 đạt 6.556 đồng.

* Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 295,3 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 599,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11,23 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.763 đồng. EPS quý 2 đạt 785 đồng.

* Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 17,97 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 30,19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,21 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4,04 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2.128 đồng. EPS quý 2 đạt 1.165 đồng.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 26,56 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 51,69 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 9,03 tỷ đồng.