21:13 09/06/2011

Thêm công ty chứng khoán giảm lãi suất hỗ trợ vốn

Văn An

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo giảm phí tư vấn đầu tư trong các hợp đồng hỗ trợ vốn, cầm cố chứng khoán

Ngày 9/6, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo giảm phí tư vấn đầu tư trong các hợp đồng hỗ trợ vốn, cầm cố chứng khoán.

Cụ thể, tỷ lệ phí tư vấn đầu tư trong các hợp đồng hỗ trợ vốn và cầm cố chứng khoán của FPTS sẽ giảm từ 0,0685%/ngày (24,3%/năm) xuống 0,06%/ngày (21,6%/năm); mức phí tối thiểu là 50.000 đồng/lần hỗ trợ vốn.

Mức phí mới được FPTS áp dụng kể từ ngày 10/6/2011.

Trước đó, ngày 3/6, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cũng thông báo hạ lãi suất áp dụng cho các dịch vụ ứng trước tiền bán và bảo lãnh thanh toán tiền mua từ 0.065%/ngày xuống 0,06%/ngày (tương đương 21,6%/năm).