08:49 12/08/2011

Thêm đối tượng được hỗ trợ xuất khẩu lao động

Vũ Quỳnh

Lao động là thân nhân của người có công, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số một số tỉnh được Nhà nước hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung.
Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội 9 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định và Hậu Giang về việc thực hiện dự án “Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” năm 2011.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người lao động, thân nhân của người có công, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc, sinh sống tại các tỉnh trên, trong độ tuổi lao động và có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định rõ các khoản và mức hỗ trợ cụ thể gồm chi phí học nghề ngắn hạn, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; chi phí học ngoại ngữ tối đa 3 triệu đồng; chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo qui định là 532.000 đồng/người/khóa; tiền ăn hàng ngày trong thời gian theo học: 15.000 đồng/người/ngày; tiền đi lại: 200.000 đồng/người; chi phí làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm: hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lệ phí làm lý lịch tư pháp.

Công văn cũng nêu, mỗi lao động chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung. Trường hợp chi phí thực tế cao hơn mức hỗ trợ thì học viên tham gia khóa học đóng góp hoặc ngân sách địa phương xem xét hỗ trợ.

Sở lao động - thương binh và xã hội địa phương sẽ căn cứ hợp đồng đặt hàng đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo và chuyển kinh phí cho doanh nghiệp để thanh toán học phí đào tạo và chi hỗ trợ cho người lao động.