11:28 04/06/2021

Thêm hàng nghìn camera giám sát lắp tại các cơ sở cách ly tập trung

Phan Anh -

Đến nay đã có 5.400 camera được triển khai lắp đặt tại các khu cách ly ở các tỉnh trên cả nước, phục vụ việc giám sát từ xa 24/7...

Triển khi lắp đặt và kết nối camera giám sát tại các khu cách ly
Triển khi lắp đặt và kết nối camera giám sát tại các khu cách ly

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) vừa cho biết đã hoàn thành lắp đặt hơn 2.400 camera giám sát trên 150 cơ sở cách ly tập trung tại 32 tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở vào.

Các tính năng chính của hệ thống camera là giám sát trực tiếp (live view), xem lại (play back), phân quyền người dùng (nhóm người dùng), bảo vệ dữ liệu người dùng, ghi log truy cập, lưu trữ theo quy định đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Tính năng nâng cao sẽ tiếp tục được cập nhật theo yêu cầu thực tế từ Ban Chỉ đạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình điện toán biên, giúp cho kết nối, xử lý và lưu trữ với độ trễ thấp và mở rộng không giới hạn năng lực xử lý khi có nhu cầu. Đặc biệt, việc đảm bảo tính an ninh và an toàn cho hình ảnh, dữ liệu được đặt lên hàng đầu, khi toàn bộ hệ thống được bảo vệ tại những Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Việc phân cấp và phân quyền truy nhập hệ thống được tuân thủ chặt chẽ và tuân thủ yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo tại các tỉnh/thành phố và Bộ phận quản lý tại khu vực cách ly giám sát hình ảnh 24/7 theo phân cấp. Để hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định 24/7, VNPT đã bố trí đội ngũ giám sát, vận hành và hỗ trợ tại từng địa phương, theo các tiêu chuẩn dịch vụ chặt chẽ.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu mới của công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tập đoàn VNPT đang đầu tư hệ thống hạ tầng để đáp ứng kết nối 10.000 camera giám sát tại các khu cách ly…

Trước đó, để thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người cách ly; các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel và Tập đoàn VNPT xây dựng hệ thống giám sát, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai khảo sát, kết nối camera giám sát tại khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Đến nay, Tập đoàn Viettel cũng vừa hoàn thành lắp đặt và kết nối tích hợp 3.000 camera giám sát tại khu vực cách ly các tỉnh phía Bắc. Riêng đối với 130 cơ sở cách ly tại 125 xã của tỉnh Bắc Giang, Viettel đã huy động nguồn lực để lắp đặt thêm 1.000 camera.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh từ camera được tích hợp lên hệ thống quản lý tập trung tại Trung tâm điều hành giám sát. Hệ thống ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, cho phép Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo tại các tỉnh và bộ phận quản lý tại khu vực cách ly giám sát hình ảnh 24/7 theo phân cấp.