17:35 05/04/2021

Thêm một công ty chứng khoán tự nguyện chuyển sang HNX

Hà Anh

Công ty có vốn điều lệ hơn 711 tỷ đồng, số cổ phiếu chuyển tạm thời sang HNX là hơn 54,7 triệu cổ phiếu TVB

Năm 2020, công ty báo lãi 72,3 tỷ đồng, tăng hơn 371% so với cùng kỳ.
Năm 2020, công ty báo lãi 72,3 tỷ đồng, tăng hơn 371% so với cùng kỳ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được công văn số 48/2021/CV-TVB ngày 02/04/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/QĐ-HĐQT/TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB-HOSE) đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn tại Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, công ty có vốn điều lệ hơn 711 tỷ đồng,  số cổ phiếu chuyển tạm thời sang HNX là hơn 54,7 triệu cổ phiếu TVB và hơn 16,4 triệu cổ phiếu đang chờ niêm yết bổ sung. Mục đích là giảm tải cho hệ thống HOSE.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, TVB ghi nhận doanh thu đạt hơn 171 tỷ, tăng 239,5% so với cùng kỳ - trong đó các nghiệp vụ chính là Đầu tư, Giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán và Nghị vụ Môi giới có mức tăng mạnh: doanh thu từ hoạt động Giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng 250,4% so với năm 2019 từ 27,3 tỷ lên 68,4 tỷ đồng và chiếm 40% tổng doanh thu; doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 218,3% so với năm 2019 và chiếm 30,5% tổng doanh thu; doanh thu từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ lãi đạt 26,3 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng doanh thu - cùng kỳ chỉ đạt 1 triệu đồng.

Trong năm 2020, tổng chi phí của TVB tăng 185,3% từ 46,9 tỷ lên hơn 87 tỷ đồng và thấp hơn tốc độc tăng trưởng doanh thu nên công ty báo lãi 72,3 tỷ đồng, tăng hơn 371% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của TVB đạt gần 961 tỷ, tăng 127,9% so với năm 2019; vốn chủ sở hữu tăng 110,9% đạt 602,68 tỷ, EPS đạt 1.373 đồng

Được biết, theo quy định hiện nay đối với các cổ phiếu tạm chuyển từ HoSE sang HNX, giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại HNX là mức giá đóng cửa tại HOSE trong ngày giao dịch cuối cùng và bước giá sẽ được làm tròn lên 100 đồng gần nhất.

Biên độ dao động giá cho ngày giao dịch đầu tiên được áp dụng như đối với các cổ phiếu đang niêm yết tại HNX là ±10% (khác với cổ phiếu niêm yết mới tại HNX có biên độ dao động giá ngày giao dịch đầu tiên là ± 30%).