22:33 16/08/2019

Thêm nhiều loại tài sản công được dùng thanh toán cho nhà đầu tư BT

Duyên Duyên

Các loại tài sản công được sử dụng để thanh toán bao gồm quỹ đất, đất, nhà và tài sản gắn liền với đất, tài sản kết cấu hạ tầng

Sẽ có hai nhóm quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Ảnh minh hoạ.
Sẽ có hai nhóm quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Ảnh minh hoạ.

Ngoài cơ chế thanh toán bằng quỹ đất như hiện nay thì Nghị định mới bổ sung thêm việc sử dụng một số loại tài sản công khác để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT.

4 loại tài sản công được dùng để thanh toán dự án BT

Chiều 16/8, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề liên quan đến quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Theo đó, ngày 15/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là Dự án BT).

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, điểm mới của Nghị định này là bổ sung thêm một số loại tài sản công để dùng thanh toán cho nhà đầu tư BT, thay vì chỉ một loại là quỹ đất như hiện nay.

Cụ thể, có 4 loại tài sản được sử dụng để thanh toán. Thứ nhất là quỹ đất. Thứ hai là đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Thứ ba là tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Và cuối cùng là các loại tài sản công khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, nguyên tắc thanh toán Dự án BT bằng tài sản công cho nhà đầu tư sẽ đảm bảo ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán.

Theo đó, giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán. Đồng thời, giá trị Dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

"Song song với đó, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước", đại diện Bộ Tài chính khẳng định.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT được thực hiện sau khi Dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Hai nhóm quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư

Đáng chú ý, đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo quy định mới, sẽ có 2 nhóm quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Đó là đất chưa giải phóng mặt bằng và đất đã giải phóng mặt bằng. 

Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT.

Đồng thời, việc lựa chọn quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư phải đảm bảo đúng quy định là đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc thu hồi đất đối với quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Tiêu chí xác định giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đồng thời, không thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

Giá trị quỹ đất thanh toán được xác định tương đương với giá trị Dự án BT và không thay đổi, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị quỹ đất thanh toán.

Đặc biệt, đối với các Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đã được ký kết trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết.

Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán sẽ được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan.

Được biết, Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019.