15:27 29/06/2017

Thị trường phái sinh dự kiến khai trương đầu tháng 8

Nguyễn Hoàng

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường phái sinh dự kiến khai trương và giao dịch ngay từ đầu tháng 8 tới

Trụ sở HNX tại Hà Nội.<br>
Trụ sở HNX tại Hà Nội.<br>
Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường phái sinh dự kiến khai trương và giao dịch ngay từ đầu tháng 8 tới.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó tổng giám đốc phụ trách HNX ngày 29/6 xác nhận các công việc chuẩn bị cho thị trường phái sinh đã hoàn tất và sẵn sàng hoạt động. Dự kiến thị trường này sẽ khai trương vào đầu tháng 8/2017 và giao dịch ngay.

Cho đến hiện tại, hai yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường phái sinh là hệ thống pháp lý và hệ thống giao dịch đã hoàn chỉnh và sẵn sàng. Đối với hệ thống giao dịch, đại diện HNX cho biết các kết quả kiểm tra chức năng tại Sở cho thấy kết quả đạt yêu cầu vận hành ổn định, hệ thống đồng bộ tốt, chức năng khai thác thông tin, hiển thị thông tin từ hệ thống giao dịch chính xác, kịp thời.

Tất cả các bài kiểm tra hệ thống đều đạt yêu cầu, việc kết nối giữa hệ thống của Trung tâm Lưu ký, HNX và các công ty chứng khoán thành viên thực hiện thông suốt và chính xác. Theo bà Lan, HNX sẽ tiếp tục hỗ trợ các công ty chứng khoán rà soát hệ thống lần cuối, đóng gói và cài đặt tham số hệ thống, đảm bảo sẵn sàng đi vào hoạt động tháng 8 tới.

Đối với các thành viên, trong tháng 5 và 6, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cho 6 công ty chứng khoán gồm SSI, HSC, Bản Việt, BSC, VPBS và kết nối thông suốt với hệ thống giao dịch của các công ty này.

Sản phẩm ban đầu được giao dịch trên thị trường phái sinh từ tháng 8 tới sẽ là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Thông tin chính thức sẽ được công bố ra thị trường 1 tháng trước khi khai trương. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính đang giao Vụ Tài chính ngân hàng nghiên cứu và sẽ có văn bản chấp thuận về thiết kế sản phẩm.

Cũng theo thông từ HNX, dự kiến thời gian đầu mở cửa, thị trường phái sinh sẽ thu hút chủ yếu các tổ chức đầu tư, các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Qua các lần tiếp xúc với các tổ chức đầu tư trên thị trường, mối quan tâm của họ rất lớn. Các công ty chứng khoán Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tỏ ý quan tâm và đang tiếp xúc tìm hiểu về các quy định pháp lý trên thị trường phái sinh.

“Hợp đồng tương lai với chỉ số VN30 là một sản phẩm tốt, được xây dựng xuất phát từ tham khảo nhu cầu của các thành viên thị trường. Quá trình xây dựng thị trường cũng có sự tham gia của các tổ chức đầu tư nên đây sẽ là sản phẩm phù hợp nhu cầu”, bà Lan nhận định.