11:24 28/12/2013

Thị xã Lai Châu “lên” thành phố

Ngô Trang

Thành phố Lai Châu có 906.880 ha diện tích tự nhiên và 414.140 nhân khẩu, 8 đơn vị hành chính cấp huyện

Một góc thành phố Lai Châu.<br>
Một góc thành phố Lai Châu.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Lai Châu, trực thuộc tỉnh Lai Châu.

Theo đó, thành phố Lai Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ 7.077,44 ha diện tích tự nhiên, 52.557 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Lai Châu hiện tại.

Thành phố Lai Châu có 52.557 nhân khẩu, 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đoàn Kết, Tân Phong, Đông Phong và 2 xã Nậm Loỏng, San Thàng.

Sau khi thành lập thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu có 906.880 ha diện tích tự nhiên và 414.140 nhân khẩu, 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Lai Châu và các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, cùng 108 đơn vị hành chính cấp xã, phường.