07:00 24/07/2021

Thông báo mới nhất của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị Thủ Thiêm

Xuân Thái

Thanh tra Chính phủ vừa ra Thông báo số 1169/TB-CP vào chiều 22/7, công bố kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh giới quy hoạch năm khu phố thuộc ba phường của khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Bán đảo Thủ Thiêm nhìn từ hữu ngạn sông Sài Gòn, nơi được quy hoạch thành một khu đô thị mới hiện đại với nhiều khiếu nại của người dân kéo dài ngót hai thập niên
Bán đảo Thủ Thiêm nhìn từ hữu ngạn sông Sài Gòn, nơi được quy hoạch thành một khu đô thị mới hiện đại với nhiều khiếu nại của người dân kéo dài ngót hai thập niên

Theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ được Ủy ban nhân dân TP.HCM cung cấp các bản đồ do nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Võ Viết Thanh (nhiệm kỳ 1997 – 2001) lưu giữ về quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

XÁC ĐỊNH 4,3 HA NẰM NGOÀI RANH QUY HOẠCH

Theo Thông báo 1169/TB-CP của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn ký, các bản đồ do nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ, được đóng dấu của kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng và Công ty Dịch vụ phát triển đô thị Thành phố. Qua công tác kiểm tra và đối chiếu, bản đồ do ông Võ Viết Thanh lưu giữ với hai bản đồ mà các cơ quan của UBND TP.HCM cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch.

Từ đó có thể khẳng định, việc xác định ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, trong đó Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ, là đúng quy định và thực tế.

Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ và hai bản đồ do các cơ quan của UBND TP.HCM cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ để xác định về ranh quy hoạch được UBND TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường, Thanh tra Chính phủ cho biết: Căn cứ vào bản đồ hành chính Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) để xác định số thửa đất, vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, có thể thấy vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập trước ngày 07/8/2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 có sự sai sót về vị trí giới hạn. Việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được kết luận tại Thông báo số 1483/TB-TCT ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Thông báo 1169 chỉ rõ: Việc xác định ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và được công khai tại Thông báo số 1483/TB-TTCP chỉ có khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 (nay là khu phố 1, phường An Khánh, TP. Thủ Đức theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM).

KIẾN NGHỊ KIỂM TRA, RÀ SOÁT NHỮNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM

Trên các cơ sở đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân TP.HCM thực hiện một số nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân TP.HCM kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân TP.HCM, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm về việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 chưa đúng quy định; phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố có sự sai sót về vị trí giới hạn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP.HCM xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 27/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân TP.HCM tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm về việc năm khu phố thuộc các phường An Khánh, Bình Khánh và Bình An có nằm trong hay ngoài ranh giới khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không. Vì theo khiếu nại của bà con, khu vực này năm ngoài ranh giới quy hoạch.

Sau buổi đối thoại này, Thanh tra Chính phủ cho công bố bản dự thảo kết luận thanh tra. Theo đó, Thanh tra Chính phủ nói răng “nhà, đất tại năm khu phố thuộc ba phường nằm nói trên trong ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM)”. Tuy nhiên, người dân Thủ Thiêm phản đối ý kiến trên và đưa ra nhiều bằng chứng, giấy tờ chứng minh khu vực này nằm ngoài ranh giới quy hoạch.