17:44 03/10/2017

Thu hơn 413 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước qua đấu giá trên HNX

Hà Anh

HNX cho biết, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 9 đạt hơn 14,8 triệu cổ phần, giảm 9,6% so với tháng 8

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng 9, tại HNX đã diễn ra 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 và Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện.

Theo đó, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 9 đạt hơn 14,8 triệu cổ phần, giảm 9,6% so với tháng 8. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 51,9 triệu cổ phần, cao hơn 3,5 lần so với khối lượng chào bán.

Kết quả, hơn 14,8 triệu cổ phần, chiếm 100% khối lượng chào bán đã được bán cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 413,3 tỷ đồng, cao hơn 202,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 137,7 tỷ đồng, cao hơn 3,1 lần so với tháng 8.

Đặc biệt, cả ba phiên bán cổ phần thoái vốn trong tháng 9 đều bán hết 100% số cổ phần chào bán, thặng dư vốn thu về cho nhà nước và doanh nghiệp đạt hơn 264,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNX cũng cho biết, danh sách các phiên đấu giá tháng 10/2017 tại HNX gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn chào bán 216.000 cổ phần, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức chào bán 588.000 cổ phần, Công ty TNHH MTV In Tài chính chào bán 9.800.000 cổ phần và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên chào bán 1.109.250 cổ phần.