07:06 05/10/2010

Thủ tướng bổ nhiệm Hội đồng Thành viên VNPT

Minh Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hiện VNPT có vốn điều lệ 72.237 tỷ đồng, kinh doanh trên 2 lĩnh vực chính gồm: dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ và sản phẩm truyền thông.
Hiện VNPT có vốn điều lệ 72.237 tỷ đồng, kinh doanh trên 2 lĩnh vực chính gồm: dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ và sản phẩm truyền thông.
Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

7 ủy viên Hội đồng Quản trị VNPT được Thủ tướng bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Thành viên gồm các ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng giám đốc VNPT; Phan Hoàng Đức; Lý Kiệt; Trần Mạnh Hùng; Hoàng Văn Hải; Đỗ Ngọc Bình và Nguyễn Minh Dân.

Hiện VNPT có vốn điều lệ 72.237 tỷ đồng, kinh doanh trên 2 lĩnh vực chính gồm: dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ và sản phẩm truyền thông.

Ngoài ra, tập đoàn này còn hoạt động trong các ngành, nghề kinh doanh khác như khảo sát, tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông...