15:59 29/04/2016

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thu thập chứng cứ vụ cá chết

Bảo Quyên

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển miền Trung

 Thủ tướng yêu cầu trường hợp cần thiết mời chuyên gia quốc tế khẩn trương, kịp thời làm 
rõ nguyên nhân gây chết hải sản, bảo đảm khách quan, khoa học.
Thủ tướng yêu cầu trường hợp cần thiết mời chuyên gia quốc tế khẩn trương, kịp thời làm rõ nguyên nhân gây chết hải sản, bảo đảm khách quan, khoa học.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về xử lý các vấn đề liên quan đến việc hải sản chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền Trung hôm 28/4.

Theo đánh giá của Chính phủ, việc hải sản chết tại một số tỉnh miền Trung trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, đây là sự cố môi trường biển trên diện rộng, phức tạp, lần đầu tiên xảy ra ở nước ta, mặc dù các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân, chưa đáp ứng được yêu cầu, gây bức xúc xã hội.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đó.

Bên cạnh đó, do đây là vấn đề khoa học chuyên sâu nên Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng huy động các nhà khoa học, trường hợp cần thiết mời chuyên gia quốc tế khẩn trương, kịp thời làm rõ nguyên nhân gây chết hải sản, bảo đảm khách quan, khoa học.

Bộ Công an tập trung thu thập tài liệu chứng cứ, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hình sự thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh nói trên rà soát, thống kê, kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại, không để người dân bị thiếu đói; Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương thu gom, xử lý hải sản chết, bảo đảm vệ sinh môi trường; nghiêm cấm việc vận chuyển, kinh doanh hải sản chết;

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, người dân trong việc tiếp tục nuôi trồng, khai thác và sử dụng hải sản an toàn.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan thông tin truyền thông liên quan đến vụ việc này.