15:29 19/12/2009

Thương nhân đầu mối phải quy định giá xăng dầu cho đại lý

Y Nhung

Thương nhân đầu mối phải quy định giá bán lẻ xăng dầu cho đại lý và chịu trách nhiệm kiểm soát giá trong hệ thống phân phối của mình

Thương nhân làm đại lý xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ cho một thương nhân đầu mối hoặc một thương nhân là tổng đại lý.
Thương nhân làm đại lý xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ cho một thương nhân đầu mối hoặc một thương nhân là tổng đại lý.
Thương nhân đầu mối phải quy định giá bán lẻ xăng dầu cho đại lý và chịu trách nhiệm kiểm soát giá trong hệ thống phân phối của mình.

Đó là nội dung chính trong Thông tư số 36/2009/TT-BCT, vừa được Bộ Công Thương ban hành về quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2009.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng dầu phải được thương nhân đầu mối quy định bằng văn bản dưới hình thức quyết định và gửi các đơn vị trong hệ thống phân phối của mình trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành. Đồng thời gửi về sở công thương nơi thương nhân đầu mối có hệ thống phân phối để kiểm tra, giám sát.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được bán cao hơn giá bán lẻ xăng dầu do thương nhân đầu mối quy định; phải niêm yết giá bán lẻ ở nơi dễ quan sát; phải bán đúng giá niêm yết (trừ trường hợp theo chương trình khuyến mại của thương nhân đầu mối).

Thương nhân đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra và liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định, thương nhân làm đại lý xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ cho một thương nhân đầu mối hoặc một thương nhân là tổng đại lý.

Đại lý phải đảm bảo cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường và không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định.

Đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bên giao đại lý về số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra. Tuy nhiên, đại lý cũng được quyền từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.