15:27 14/10/2009

Thường vụ Quốc hội xem xét việc sửa đổi hai luật thuế

Nguyễn Lê

Chính phủ đề nghị sửa hai luật thuế để tiếp tục ưu đãi thuế, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội mang tính dài hạn

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang được Chính phủ đề nghị sửa đổi tại kỳ họp Quốc hội thứ sáu.
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang được Chính phủ đề nghị sửa đổi tại kỳ họp Quốc hội thứ sáu.
Dự án luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 25, từ 15 -16/10.

Đây là nội dung được Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ sáu để Quốc hội thảo luận, quyết định.

Theo Chính phủ, đề nghị này nhằm ban hành chính sách ưu đãi thuế, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội mang tính dài hạn, khuyến khích mạnh hơn các doanh nghiệp đầu tư; xây dựng nhà ở với mức giá hợp lý cho người lao động trong các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp, sinh viên…

Đề xuất của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về về việc sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng sẽ được Thường vụ cho ý kiến tại phiên họp này.

Trong hai ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn thảo luận dự án luật an toàn thực phẩm. Khi xem xét đề nghị bổ sung dự luật này vào chương trình của kỳ họp tới, một số đại biểu cho rằng đây là việc làm cần thiết, bởi kỳ họp trước Quốc hội đã giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm. Qua đó, nhiều ý kiến đề xuất cần nhanh chóng ban hành Luật An toàn thực phẩm.
 
Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và thống nhất dự kiến Chương trình giám sát năm 2010 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp trước, một số nội dung đã được Thường vụ Quốc hội cân nhắc đưa vào dự kiến chương trình giám sát năm 2010, trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp tới.

Đó là việc thực hiện pháp luật trong đào tạo đại học và sau đại học; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quan hệ giữa Nhà nước, bảo vệ môi trường, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội từ năm 2006 đến năm 2010...

Đây là những vấn đề được chọn lọc từ  hơn 250 ý kiến, đề nghị của các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chương trình giám sát năm 2010.