10:52 19/07/2010

Tiếp tục cho ý kiến sửa Luật Khoáng sản

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện nhiều dự án luật

Tại các phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các dự án luật sẽ trình Quốc hội thảo luận, thông qua.
Tại các phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các dự án luật sẽ trình Quốc hội thảo luận, thông qua.
Nguồn tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 32 sẽ diễn ra từ 20 -26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Đây là dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ bảy vừa qua với nhiều ý kiến khác nhau, nhất là với nội dung được bổ sung mới hoàn toàn tại dự luật là tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền thăm dò - khai thác, đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án luật: Viên chức, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thanh tra (sửa đổi)…

Hai dự án pháp lệnh được xem xét là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm Tòa án nhân dân và của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; cho ý kiến về quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Ban thư ký Quốc hội Campuchia.

Chiều 22/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả nghiên cứu việc khiếu nại và quá trình giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền đối với khiếu nại của bà Tạ Thị Liên và bà Nguyễn Thị Phương Dung.

Ngay buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên (20/7) Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảy và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa 12. Đồng thời,  cho ý kiến về việc chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2011) và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12.