16:02 02/11/2020

Tiết giảm chi phí, Habeco báo lãi quý 3 tăng 101% so với cùng kỳ

Hà Anh

Hết quý 3, doanh thu của BHN đạt 2.720 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 của BHN đạt 340,7 tỷ đồng - tăng 171,3 tỷ đồng - tương ứng tăng 101% so với cùng kỳ

Biểu đồ giá cổ phiếu BHN - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu BHN - Nguồn: HNX.

Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu NGK Hà Nội – Habeco (mã BHN-HOSE) vừa công bố văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 năm nay tăng 101% so với cùng kỳ.

Cụ thể: theo báo cáo tài chính quý 3/2020 hợp nhất đã soát xét của BHN vừa công bố với doanh thu đạt 2.720 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 của BHN đạt 340,7 tỷ đồng - tăng 171,3 tỷ đồng - tương ứng tăng 101% so với cùng kỳ

BHN cho biết, lợi nhuận quý 3 vừa qua tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong năm 2020, BHN chịu ảnh hưởng lớn từ tác động kép của quy định về sử dụng rượu bia và đại dịch cúm virus Covid 19 trong những tháng đẩu năm. Do vậy, Habeco đã tạm dừng và tiết giảm nhiều hoạt động để chủ động đối phó kịp thời với các tình huống.

Cụ thể: chi phí bán hàng giảm từ hơn 576 tỷ đồng xuống còn 346,3 tỷ đồng - trong đó, đáng chú ý là chi phí cho quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ giảm mạnh từ gần 421 tỷ đồng xuống 193,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp từ 117 tỷ xuống còn 111 tỷ đồng...

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, BHN ghi nhận doanh thu giảm gần 16% so với cùng kỳ đạt 5.612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 488 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ; EPS đạt 1.965 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, BHN đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.238.8 tỷ đòng, lợi nhuận trước thuế đạt 313 tỷ và sau thuế đạt 248 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng năm 2020, công ty đã hoàn thành vượt gần gấp đôi chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 266 tỷ so với hồi đầu năm còn gần 1.031 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn gốc từ 3 đến 12 tháng tăng hơn 500 tỷ so với hồi đầu năm lên 2.082 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm hơn 33 tỷ so với hồi đầu năm đạt 7.739 tỷ đồng.