09:05 12/01/2017

''TKV cần tái cấu trúc, dừng hoãn những dự án chưa cấp bách''

Nguyên Hà

Phó thủ tướng đặt ra yêu cầu với Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong năm 2017

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, TKV hiện mới chỉ chủ động cung cấp than sử dụng trong nội địa, cần chủ 
động vươn lên trở thành doanh nghiệp nhập khẩu uy tín, sức cạnh tranh 
cao trên cơ sở kinh tế thị trường.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, TKV hiện mới chỉ chủ động cung cấp than sử dụng trong nội địa, cần chủ động vươn lên trở thành doanh nghiệp nhập khẩu uy tín, sức cạnh tranh cao trên cơ sở kinh tế thị trường.
“Giá thành sảm phẩm của TKV còn cao, không cạnh tranh được, tình trạng gian lận thương mại trong sản xuất, tiêu thụ than vẫn xảy ra. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, thiếu việc làm, nhà ở chưa có hoặc kém chất lượng”.

Đó là đánh giá của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị tổng kết 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 11/1.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được của TKV, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhận định, trước những khó khăn của năm 2016, TKV đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển theo kế hoạch. Đặc biệt, về tái cơ cấu doanh nghiệp, TKV được Chính phủ đánh giá là một trong những tập đoàn triển khai quyết liệt và hiệu quả việc tái cơ cấu doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ theo đề án đã được duyệt.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng cho rằng, TKV còn một số tồn tại, hạn chế như: Tai nạn lao động tăng cả về số vụ và số người chết so với năm 2015; lượng than tồn còn ở mức cao (10,2 triệu tấn); một số dự án đầu tư xây dựng triển khai còn chậm so với kế hoạch; việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hàm lượng kỹ thuật trong việc sản xuất chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chính của Tập đoàn còn chậm được đổi mới, dẫn đến giá thành cao, không có sức cạnh tranh với một số sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là than cho các nhà máy nhiệt điện.

Bên cạnh đó, TKV còn để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, gian lận thương mại trong sản xuất, tiêu thụ than. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, thiếu việc làm, nhà ở chưa có hoặc kém chất lượng.

Phó thủ tướng yêu cầu sang năm 2017, việc khai thác, chế biến, kinh doanh than đáp ứng được nhu cầu than trong nước, nhất là bảo đảm đủ than cung cấp cho sản xuất điện và các lĩnh vực khác.

“Phải xây dựng TKV thành tập đoàn kinh tế mạnh. Muốn vậy, phải có cơ cấu hợp lý, tập trung vào những lĩnh vực chủ chốt là kinh doanh, khai thác than để bảo đảm an ninh năng lượng. Đồng thời, TKV phải là doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong việc bảo đảm cung cấp than cho nền kinh tế, không chỉ là khai thác than, mà phải cả nhập khẩu, bảo đảm sức cạnh tranh, vận hành an toàn của những nhà máy sử dụng nhiên liệu than”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Phó thủ tướng cũng nhìn nhận, TKV hiện mới chỉ chủ động cung cấp than sử dụng trong nội địa, cần chủ động vươn lên trở thành doanh nghiệp nhập khẩu uy tín, sức cạnh tranh cao trên cơ sở kinh tế thị trường, trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt về chất lượng và giá thành như hiện nay.

TKV cũng được yêu cầu phải tái cấu trúc sản phẩm, lựa chọn lại những lĩnh vực cần tập trung để phát triển, dừng, hoãn những dự án chưa thực sự cấp bách. Tổ chức lại bộ máy, sắp xếp nhân sự, đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất lao động.

Cùng với đó là phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường để vừa khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản ở Quảng Ninh, Tây Nguyên, đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không đầu tư, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải của TKV cho hay, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn các công ty trong năm 2016 là 101,18 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận của TKV trong năm 2016 đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015. Nộp ngân sách Nhà nước 14,31 nghìn tỷ đồng, bằng 118,2% so với năm 2015.

Tổng số lao động của Tập đoàn là 112.800 người; trong đó lao động cho sản xuất than là 77.000 người. Tiền lương thực lĩnh bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức tiền lương năm 2015; trong đó sản xuất than đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2017, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,3% so với 2016; trong đó sản xuất than 9,8 triệu đồng/người/tháng.