08:45 30/08/2021

Tọa đàm trực tuyến: "Cá nhân đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Nhận diện và ứng xử với rủi ro"

Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tham gia Tọa đàm có đại diện Bộ Tài chính, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Công ty xếp hạng tín nhiệm FiinRatings, doanh nghiệp phát hành trái phiếu - Tập đoàn Bamboo Capital Group cùng chuyên gia tài chính ngân hàng, chuyên gia pháp lý...

Với điểm nhấn bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư cá nhân trong nỗ lực chung thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, góp phần quan trọng vào sự cân bằng và bền vững thị trường vốn và tài chính Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức Đối thoại chuyên đề lần 2 với chủ đề: "Cá nhân đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Nhận diện & ứng xử với rủi ro" vào 9 giờ sáng thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Đối thoại chuyên đề sẽ tập trung đề cập và phân tích các vấn đề nóng và cốt yếu nhất về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ nhất, vai trò của nhà đầu tư cá nhân trong sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và trước Các chính sách và hành lang pháp lý hiện hành về trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ hai, nhận diện và đánh giá cơ hội cũng như các yếu tố rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Thứ ba, bàn thảo và đưa ra các cảnh báo và khuyến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà đầu tư và nhà phát hành cũng như tăng cường tính minh bạch và an toàn thông tin từ các bên cung ứng dịch vụ phát hành, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư cá nhân.

Tham gia tọa đàm có:

- Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng VTài chính các ngân hàng và tchtài chính, BTài Chính. 

- Ông Đỗ Ngc Qunh, Tng Thư ký Hiệp hi Thị trường Trái phiếu Vit Nam. 

- Ông Nguyn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính ngân hàng. 

- Ông Nguyn Quang Thuân, Chtịch HĐQT FiinRatings. 

- Ông Phm Minh Tun, Phó Chtch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital Group (BCG). 

- Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Lut ANVI.

- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Hoài, Trưởng ban Tài chính Ngân hàng, VnEconomy, sẽ điều hành tọa đàm.