08:54 16/08/2021

Tọa đàm trực tuyến: “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cân bằng lợi ích giữa nhà phát hành và nhà đầu tư”

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Tham gia Tọa đàm có các chuyên gia tài chính, ngân hàng, đại diện Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, đơn vị đánh giá xếp hạng tín nhiệm trái phiếu và doanh nghiệp phát hành trái phiếu…

Với mục tiêu tái nhận diện bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, phân tích và đánh giá các tác động đến các chủ thể tham gia cũng như tính ổn định và bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, từ đó bàn thảo và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm cân bằng lợi ích giữa nhà phát hành và nhà đầu tư, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy chủ trì tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Phát triển Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cân bằng lợi ích giữa nhà phát hành và nhà đầu tư” vào 9 giờ sáng thứ 2 ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Tọa đàm gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Nhận diện và đánh giá bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp;

Phần 2: Minh bạch và cân bằng lợi ích giữa nhà phát hành và nhà đầu tư;

Tham gia tọa đàm có:

- TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia, Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV;

- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán VnDirect;

- TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính;

- TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng;

- Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT Fiin Ratings;

- Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh, Công ty chứng khoán Mirae Asset;

- Ông Trần Văn Thế, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

- TS. Cấn Văn Lực  và Nhà báo Nguyễn Hoài, Trưởng ban Tài chính - Ngân hàng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, sẽ điều hành tọa đàm.