08:48 25/02/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2

Đào Hưng

Tuần qua, thị trường liên tục xuất hiện tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" do sức ảnh hưởng quá lớn từ dòng cổ phiếu họ Vin khi VHM, VRE cùng đồng loạt bứt tốc và đều lọt vào top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/2 - Ảnh 12.