20:56 24/03/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3

Đào Hưng

Trên sàn UpCom, tân binh CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam tiếp tục gây chú ý tuần thứ 2 liên tiếp với mức tăng giá 96%

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 18-22/3 - Ảnh 12.