18:29 13/01/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1

Đào Hưng

Trên sàn UpCom, mã cổ phiếu TTR của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã gây ấn tượng khi tăng gần gấp đôi giá trị chỉ sau 1 tuần giao dịch

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/1 - Ảnh 12.