06:00 20/10/2021

TP.HCM: Hơn 111.000 lao động hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xuân Nghi -

Hơn 111.000 lao động tại TP.HCM được nhận với tổng số tiền chi hỗ trợ là 235 tỷ đồng. Trong đó, chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 204,2 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu tham gia bảo hiểm là 30,8 tỷ đồng...

Hơn 111.000 lao động tại TP.HCM sẽ được nhận với tổng số tiền chi hỗ trợ là 235 tỷ đồng
Hơn 111.000 lao động tại TP.HCM sẽ được nhận với tổng số tiền chi hỗ trợ là 235 tỷ đồng

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa cho biết, sau nửa tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP, đã có hơn 111.000 người lao động được hưởng chính sách này.

Cụ thể, từ ngày 01 đến ngày 15/10/2021, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã giải quyết chi hỗ trợ cho 4.512 đơn vị và 111.127 người lao động; trong đó có 96.225 lao động đang tham gia và 14.902 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đã thực hiện giảm đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống 0%. Tính đến hết ngày 15/10, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã giải quyết cho 81.866 đơn vị và 1.760.306 lao động với số tiền ước khoảng 1.900 tỷ đồng.

Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: Người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10/2021 - 9/2022.

Nghị quyết 116/2021 nêu rõ: Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng gồm 2 loại.

Thứ nhất, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Thứ hai, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ (gồm 6 mức) dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Theo đó, mức thấp nhất (thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng) hỗ trợ 1.800.000 đồng/người, mức cao nhất (thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên) hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Nghị quyết 116/2021 đồng thời quy định giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng cho biết, để thuận tiện và nhanh chóng, người lao động và người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ qua các hình thức trực tuyến qua ứng dụng VssID hoặc cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.