20:28 13/05/2021

TP.HCM tháo gỡ thủ tục đầu tư dự án trước ngày 15/5

Ban Mai -

Sau khi rà soát các Luật liên quan, các sở, ban ngành tại Tp.HCM phải ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trước ngày 15/5/2021…

Văn phòng UBND Tp.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình tại cuộc họp liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát Luật Đầu tư (ngày 17/6/2020), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (ngày 17/6/2020), Nghị định số 30/2021/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (ngày 26/3/2021) của Chính phủ cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sau khi rà soát, các sở, ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trước ngày 15/5/2021 cho các sở - ngành - nhà đầu tư áp dụng, báo cáo kết quả thực hiện cho Uỷ ban Nhân dân thành phố.

 

Thủ tục đầu tư xây dựng dự án ở nhà ở thương mại 05 bước theo đề xuất của Sở Xây dựng Tp.HCM:

Bước 1, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; Bước 2, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Bước 3, giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Bước 4, xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất; Bước 5, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

Trước đó, ngày 05/5, Phó Chủ tịch Lê Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA). Ông Lê Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình Uỷ ban Nhân dân thành phố để hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến quy trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án, HoREA đề xuất nên còn 4 bước (thay vì 5 bước theo đề xuất của Sở Xây dựng trước đó).

Bước 1: Thẩm định và phê duyệt thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (35 ngày). Chủ trì là Sở Kế hoạch Đầu tư.

Bước 2: Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị (40 ngày). Chủ trì là Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện.

Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất (20 ngày), hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (15 ngày) theo quy định của Luật Đất đai 2013. Chủ trì là Sở Tài nguyên Môi trường.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục chấp thuận đầu tư (35 ngày); thẩm định thiết kế cơ sở (20 ngày) và cấp phép xây dựng (20 ngày), Chủ trì là Sở Xây dựng. Đồng thời với thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất (45 ngày). Chủ trì là Sở Tài nguyên Môi trường.

Như vậy, theo HoREA, nếu thực hiện thủ tục 04 bước này, quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại có tổng thời gian 215 ngày làm việc, tương đương 11 tháng. Trong khi trước đây mất từ 3-5 năm, thậm chí có dự án mất hơn 10 năm mới có thể triển khai. 

Về đề xuất 05 bước trong thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, HoREA cho rằng tại bước 4, doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất trước khi được công nhận là chủ đầu tư, chưa được triển khai thi công, theo đó không phù hợp với các quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật.

Vì vậy, HoREA đề xuất rút ngắn thủ tục xuống còn 4 bước. Trong đó, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất được đưa vào bước cuối cùng.