06:00 01/11/2016

Tp.HCM đề xuất lập các trung tâm, sàn giao dịch vàng vật chất

Bạch Dương

UBND Tp. HCM vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng đề án thành lập các trung tâm, sàn giao dịch vàng vật chất

Mục tiêu xây dựng đề án là để cho tổ chức huy động nguồn vàng nhàn rỗi từ dân cư để phát triển kinh tế - xã hội.
Mục tiêu xây dựng đề án là để cho tổ chức huy động nguồn vàng nhàn rỗi từ dân cư để phát triển kinh tế - xã hội.
UBND Tp. HCM vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng đề án thành lập các trung tâm, sàn giao dịch vàng vật chất do nhà nước quản lý.

Mục tiêu xây dựng đề án là để cho tổ chức huy động nguồn vàng nhàn rỗi từ dân cư để phát triển kinh tế - xã hội.

Tp.HCM kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phối với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương quy định về nguồn vàng nguyên liệu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngoài quy định các doanh nghiệp được sử dụng vàng miếng mua của các tổ chức được phép kinh doanh mua bán vàng miếng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, cần quy định cụ thể chứng từ hợp pháp của các nguồn vàng nguyên liệu khác như vàng nữ trang mua lại của khách hàng, nguồn vàng nguyên liệu khác...

Đặc biệt, UBND Tp.HCM cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần xem xét cho các tổ chức tín dụng được cho vay vốn bằng VND cho các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm việc nhập khẩu vàng từ các cửa khẩu biên giới.