10:26 24/11/2010

TPP: Góp 55% vốn thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhựa Việt Lào

Mai Anh

TPP công bố thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nhựa Việt Lào với tổng vốn đầu tư là 9 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) công bố thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhựa Việt Lào với tổng vốn đầu tư là 9 tỷ đồng. Ngày 5/11, Công ty này đã được Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 402/BKH-ĐTRNN.

Trong đó, TPP góp 55% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 4,95 tỷ đồng; Xí nghiệp Thành Lợi (DNTN) góp 45% vốn, tương đương 4,05 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nhựa Việt Lào có trụ sở tại bản Densavanh, huyện Sêpon, tỉnh Savannakhet, Lào. Công ty hoạt động trong lĩnh vực như: thu gom phế liệu tại Lào, nhập khẩu nguyên liệu nhựa, phế liệu, sản phẩm ngành nhựa, sản xuất tái chế phế liệu nhựa, sản xuất sản phẩm sau tái chế.

Quy mô dự án giai đoạn đầu tự kiến 3.600 tấn sản phẩm/năm; giai đoạn tiếp theo dự kiến từ 7.200 – 36.000 tấn sản phẩm/năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất TPP công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 87 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 248,864 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 1,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 4,62 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 1.791 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 462 đồng.

Năm 2010, TPP thông qua kế hoạch với doanh thu hợp nhất đạt ≥ 245 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp đạt ≥ 145 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng; dự kiến chi cổ tức ≥ 10%.